Energie - Make-up Water

Power - Make-up Water

Het make-up water is het uiterst zuivere voorbehandelde water dat in de verdere stoomcyclus wordt gebruikt. Als bron kan onder meer oppervlaktewater, grondwater, gerecycleerd water en zelfs gezuiverd afvalwater ingezet worden. Afhankelijk van het type water dat je gebruikt, is de purificatie complexer en de inline kwaliteitscontrole belangrijker. Om de uiteindelijke waterkwaliteit te garanderen moeten verschillende parameters online opgevolgd worden. 

pH-meting

De zuurtegraad van zuiver water is een basisparameter voor de kwaliteit ervan. Door de extreem lage geleidbaarheid is een pH-meting niet evident. Daarom is het belangrijk om een elektrode te kiezen met geschikte specificaties  voor dit type water. Een intelligente en dus digitale sensor helpt de kwaliteit en betrouwbaarheid te vergroten.

pH-berekening

De pH-waarde van zuiver water in de stoomcyclus kan, onder bepaalde omstandigheden, berekend worden door de combinatie van twee geleidbaarheidsmetingen: één voor en één na de ionenwisselaar. In combinatie met een klassieke geleidbaarheid geeft dit een verhoogde zekerheid én bewaakt de ene meting de andere.

Conductiviteit of geleidbaarheid

Het meten van de (specifieke) geleidbaarheid is de eenvoudigste én meest gebruikte inline meting om de kwaliteit van zuiver water te controleren. Intelligente sensoren zijn door hun digitale signaaloverdracht véél nauwkeuriger dan hun klassieke analoge voorgangers.

Zure en ontgaste geleidbaarheidsmeting (DCC)

Zure geleidbaarheid wordt ook wel kation conductiviteit genoemd (Engelstalige afkorting: DCC, Degassed Cation Conductivity). Samen met de ontgaste geleidbaarheidsmeting en de gewone of specifieke conductiviteit helpen ze de oorzaak van verontreiniging (verzadiging harsen, lekken, etc.) snel detecteren.
 

Power - Silica analyse

Natrium-, Silica- en fosfaatanalyse

Het bewaken en opvolgen van het water voor stoomproductie draait allemaal om het vermijden van corrosie en afzetting. Natrium, Na+, is een belangrijke oorzaak van corrosie. Silica (SiO2) zorgt voor afzettingen en fosfaat (PO43-) dient dan weer  om corrosie en harde afzettingen te voorkomen. Vooral in de turbine heeft dit een erg slechte invloed op het rendement en de levensduur. Voor analyzers is het van belang dat ze een grote autonomie hebben, weinig onderhoud vragen en automatische gekalibreerd worden.
 

Chloride- en Sulfaatanalyse

Als het gaat om corrosiepreventie zijn chlorides (Cl-) en sulfaat (SO42-) de meest corrosieve ionen. De detectie en monitoring vanaf het laagste sub-ppb concentratieniveau is onmisbaar in een energiecentrale. Voor inline analyzers is het belangrijk dat de analysetijd zo kort mogelijk is (tot slechts 15 min.) en het periodiek onderhoud beperkt (2-maandelijks).

Stoom- en Wateranalysesysteem – SWAS paneel

“Steam and Water Analysis System”, kortweg “SWAS”, is een paneel waarop de belangrijkste procesanalyzers zijn samengebracht. De meest eenvoudige vorm is de combinatie van geleidbaarheid en/of kation geleidbaarheid met opgeloste zuurstof en meestal ook pH-meting. Meer uitgebreide systemen bevatten ook analyzers voor bv. Na, Silica, TOC, etc. De panelen worden regelmatig uitgerust met een zogenaamde “sequencer”. Dat is een systeem dat schakelt tussen twee of meerdere deelstromen die dan om de beurt gedurende een bepaalde tijd geanalyseerd worden.

Power - TOC analyse

TOC analyse

Totale organische koolstof (Total Organic Carbon) is een heel belangrijke kwaliteitsparameter in de water- en stoomcyclus. In tegenstelling tot conductiviteitsmeting meet je met TOC de organische en vaak niet-geleidende vervuiling. En dit al op een laag ppb niveau. Iedere vorm van filterdoorbraak of probleem in een zuiveringsstap wordt zo onmiddellijk opgemerkt.

Meer informatie?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de innovaties, applicaties en mogelijkheden alsook evenementen, seminars en webinars door je in te schrijven op de Elscolab nieuwsbrief.