Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene leveringsvoorwaarden FHI van toepassing.
Download het volledige document hieronder.

FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2020