Pharma - CIP - Cleaning In Place

Water Quality - UPW - Pharmaceutical industry

CIP, het overbekende reinigingsproces in de farmaceutische industrie en daarbuiten. Het is vanzelfsprekend dat farmaceutische installaties gereinigd worden. CIP wordt alom gebruikt, in verschillende vormen. Het komt er in grote lijnen op neer dat de installatie eerst gespoeld wordt met water, daarna met een alkalisch reinigingsproduct op hogere temperatuur waarna er opnieuw nagespoeld wordt met water. Soms wordt er nog een reinigingsstap met zuur toegevoegd. 

Uiteraard is het belangrijk om de CIP-cyclus op te volgen. Je wil tenslotte zeker zijn dat het reinigingsproduct de juiste concentratie heeft en of er voldoende nagespoeld is met water. De juiste meetapparatuur helpt hierbij.

ChemPharma - Optical Measurements - Concentration - Product Identification - K-Patents Vaisala

Refractometrie

Als het gaat over meten van concentratie in vloeistoffen is refractometrie, of het meten van de brekingsindex, altijd een goede keuze. En inline refractometer bepaalt de aanmaak van de juiste concentratie van het (alkalisch) reinigingsproduct. Deze meettechniek wordt ook succesvol gebruikt bij het bepalen van de fasescheiding tussen medium/water/reinigingsproduct én om te bepalen of er voldoende nagespoeld is met water.

Conductiviteitsmeting

Deze eenvoudige, maar robuuste meettechniek wordt ook gebruikt voor concentratiemeting van het alkalisch reinigingsproduct. Je kiest hiervoor best een torroïdale of inductieve sensor. Voor controle van het spoelwater, vooral bij gebruik van (ultra)puur water is een 2-elektrodesensor aangewezen. Ga zeker voor een digitale variant als de hoogste nauwkeurigheid gewenst is.

TOC

Een TOC analyzer wordt in een CIP-installatie altijd ingezet in combinatie met een geleidbaarheidsmeting. Als de geleidbaarheid laag genoeg is bepaalt de TOC analyzer of alle organische producten zijn weggespoeld en het water zuiver is.

pH-meting

Het reinigingsproduct heeft een grote invloed op de zuurtegraad doorheen het hele CIP-proces. Logisch dat een pH-sensor wordt gebruikt om dit op te volgen. Let er wel op dat je een elektrode gebruikt die geschikt is voor sterk alkalische media en hoge temperatuur. 

Meer informatie?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de innovaties, applicaties en mogelijkheden alsook evenementen, seminars en webinars door je in te schrijven op de Elscolab nieuwsbrief.