Disclaimer

De volledige inhoud van deze website www.elscolab.com is eigendom van of valt onder de bevoegdheid van Elscolab. 

De inhoud is door Elscolab met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar Elscolab staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Deze website bevat links naar bestanden en andere websites, maar Elscolab is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

Elscolab biedt geen garantie over de veiligheid van de website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van of uw onvermogen om toegang te krijgen tot deze website.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. U kunt de inhoud enkel downloaden voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden, maar het is verboden de inhoud te wijzigen of verder te verspreiden. Toestemming tot het gebruik van de inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient vooraf schriftelijk aangevraagd te worden aan Elscolab via marketing@elscolab.com.

Deze website wordt verschaft als een dienst aan de bezoekers ervan.