Drinkwater Waterproductiecentra

Drinking Water - Water Treatment Plant - Waterproductie
Drinking Water - Water Treatment Plant - Waterproductie

Bewuster omgaan met water heeft ook impact op de productie van drinkwater. Door regulering, klimaatverandering en nieuwe technologie zijn de uitdagingen voor drinkwaterproductie des te groter. Sediment, laag water, algen, pesticiden, etc., allemaal mogelijke oorzaken van problemen, indien niet nauwkeurig opgevolgd. 

De belangrijkste factor die in het oog dient gehouden worden is de kwaliteit van het water. Dit zowel bij intake, tijdens de processen als op het punt dat het in de leidingen vertrekt.

Surface Water - Water Quality Sensors

De weg die drinkwater aflegt

Drinkwater wordt geproduceerd uit oppervlaktewater of uit opgepompt grondwater. Deze brengen elk hun specifieke uitdagingen met zich mee. Voor het minimaliseren van de waterzuivering nodig voor de productie is het belangrijk om de kwaliteit van het water optimaal te monitoren vanaf het begin. Detectie van algengroei, lekken en vervuiling alsook het monitoren van nutriënten en organische belasting zijn hierbij de voornaamste taken.

Na de intake van het water volgt er desinfectie. De manier waarop dit plaatsvindt kan verschillen, maar hier worden vaak componenten zoals chloor, chloordioxide, peroxide of ozon voor gebruikt. Na dit proces is het belangrijk om te meten of deze componenten niet in schadelijke concentraties in het water terecht zijn gekomen.

Doorheen het volledige proces is het belangrijk om parameters zoals troebelheid, kleur, conductiviteit en pH in de gaten te houden. Het is daarom aangeraden om deze op verschillende punten tijdens de productie op te meten. Dit om de strenge eisen die met reden aan het drinkwater zijn opgelegd te kunnen naleven.

Wij weten als geen ander dat elke toepassing uniek is. Contacteer ons gerust in verband met jouw drinkwatertoepassing en we gaan samen op zoek voor een optimale meetopstelling voor jouw installatie.

Meer informatie?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de innovaties, applicaties en mogelijkheden alsook evenementen, seminars en webinars door je in te schrijven op de Elscolab nieuwsbrief.