ChemPharma - Filtratie

Filtratie is een stap die op verschillende plaatsen in het proces voorkomt. Er bestaan allerhande filtratietechnieken: gaande van een gewone metaalfilter tot ultra- en zelfs nanofiltratie. Bij de meeste filtratietechnieken wordt een druk opgebouwd. Die druk moet gecontroleerd worden. Na de filtratie houd je een heldere vloeistof over. Om de kwaliteit van de filtratie te bewaken, wordt de helderheid ervan gemeten.

Drukmeting

In of voor de filter wordt een druk opgebouwd die afhangt van het type filtratie en soort product. De druk mag niet te hoog of te laag zijn. Daarom is een continue drukmeting nodig. 

Chemical - Filtration Turbidity

Helderheidsmeting

De kwaliteit van het filtraat wordt gecontroleerd met een turbiditeitsmeter. Een lichtstraal wordt door de nog aanwezige deeltjes verstrooid en onder een bepaalde hoek gemeten. 
Na de filtratie wordt de filter gereinigd. Het spoelwater door de filter wordt ook door de troebelheidsmeter gemeten zodat je kan bepalen wanneer de filter weer klaar is voor een volgende batch.

Meer informatie?