ChemPharma - Destillatie

ChemPharma - Distillation - Concentration, Refractometry, Spectrophotometry, Photometry, Pressure, Temperature, pH & conductivity.

Destillatie is een techniek die tot doel heeft mengsels van verschillende producten te scheiden en te zuiveren. In het destillatieproces is druk- en temperatuurregeling belangrijk. De echte controle van de goede werking is inline identificatie van het destillaat en concentratiemeting of bepaling van de zuiverheid van het product. 

Als je wil weten wat het is: productidentificatie en zuiverheidsbepaling

Refractometrie

Inline refractometrie, of het meten van de brekingsindex, is een ideale meettechniek om het product na de destillatie snel en accuraat te identificeren en er de concentratie of zuiverheidsgraad van te bepalen. Elk product heeft immers zijn eigen specifieke brekingsindex.

Spectrofotometrie

Voor complexere producten wordt een online spectrofotometer gebruikt. Er wordt een absorptiespectrum opgenomen. Elke molecule absorbeert specifieke golflengtes. De computer analyseert de spectra en vertelt je welk product het is en in welke zuiverheidsgraad.

Fotometrie

Wanneer producten geïdentificeerd kunnen worden op basis van de absorptie van één of twee golflengtes, is een fotometer aangewezen. Het is eenvoudig in gebruik en eenvoudig te onderhouden.
 

Temperature & Pressure Monitoring

Zorg ervoor dat alles goed kan verlopen met robuuste procesmonitoring

Druk en Temperatuur

In een destillatieproces zijn de temperatuur en druk allesbepalend. Zonder correcte meting en regeling van deze procesparameters is er geen goede destillatie.

pH en Conductiviteit

Deze basismetingen geven een eerste indicatie van de goede proceswerking en helpen om corrosie te voorkomen.

Meer informatie?