Waterzuivering

Waste Water - Sewage - Primary Sedimentation Basin

Het verzamelde afvalwater in onze riolen wordt allemaal naar een zuiveringsinstallatie gestuurd. Niet elke waterzuiveringsinstallatie is dezelfde. De grootte en de opstelling ervan is afhankelijk van de hoeveelheid en samenstelling van het water dat er gezuiverd wordt. Ze hebben allemaal echter hetzelfde doel: alle schadelijke componenten verwijderen voor het geloosd of hergebruikt wordt.

Waste Water - Sewage - Primary Sedimentation Basin

Verschillende waterzuiveringen

Een waterzuiveringsinstallatie zoals wij ze kennen verwerkt al het afvalwater dat in de rioleringen terechtkomt. Het klassieke systeem scheidt het actief slib en gezuiverd water via bezinking terwijl het compacte systeem met een membraanbioreactor (MBR) dit via membraanfiltratie doet.

Metingen op de waterzuivering

Mechanische voorzuivering

Na de intake van het rioolwater is er eventueel een conditionering van de afvalstroom nodig om de verwerking van het afvalwater doorheen de installatie te garanderen. Zo kan de pH-waarde gemeten worden zodat, indien nodig, een pH-correctie uitgevoerd kan worden. Hierna volgt de mechanische voorzuivering. Deze zuivering verwijdert het grof vuil uit het water en eventueel zand en vetten. 

Sludge Measurement - Overview Process Waste Water

Biologische zuivering

De biologische zuivering wordt uitgevoerd met actief slib. Ook beluchtingsbekken vallen onder deze zuiveringsstap. De extra zuurstof, ingebracht door de beluchting, activeert het actieve slib en bevordert de afbraak van deze vervuilende stoffen. De efficiëntie van dit proces wordt beoordeeld door de concentratie nitraat, ammonium, fosfaat, organische belasting en eventuele andere componenten op te volgen.

Nabezinking

De bezinking van het slib zorgt ervoor dat de turbiditeit van het gezuiverde water gemeten kan worden. Deze meting vindt optisch plaats en kan verschillende concentraties aan zwevende vaste stoffen bepalen. Het slib wordt uit de tanks verwijderd en de waterkwaliteit kan altijd bepaald worden. Dit op basis van parameters zoals opgeloste zuurstof, pH, conductiviteit, etc.

Waste Water - Flow Measurement - Laser Technology

Slibverwerking

Deze installaties gaan het overtollige slib, dat niet hergebruikt wordt in het zuiveringsproces, ontwateren en verwerken tot droge koek. Dit proces en de optimalisatie ervan staat uitvoering beschreven in de applicatie slibverwerking.

Debietmeting

Een debietmeting aan het begin en het einde van het proces geeft een accuraat beeld van de hoeveelheid afvalwater er gezuiverd wordt in de waterzuiveringsinstallatie.

Twijfel niet en vraag ons advies

Elscolab heeft over de jaren heen de nodige kennis verzameld om samen op zoek te gaan naar de juiste meetopstelling. Voor alle vragen omtrent metingen op de waterzuiveringsinstallatie, kan je altijd bij ons terecht. 

Meer informatie?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de innovaties, applicaties en mogelijkheden alsook evenementen, seminars en webinars door je in te schrijven op de Elscolab nieuwsbrief.