Slibindikking & Vergisters

Sludge Measurement - Waste Water
Sludge Measurement - Waste Water Plant

Het ontwateren van slib wordt alsmaar belangrijker. De kosten voor transport en verbranding van droge stof stijgen. Daarom wordt een zo hoog mogelijke opbrengst ervan noodzakelijk. De optimalisatie van het proces zorgt ervoor dat deze kosten, inclusief die voor energie en polymeer, zo laag mogelijk worden. Hiervoor kan je realtime inline metingen gebruiken. 

Meetprincipes

Optische meettechnologie

Het optische meetprincipe is ons alom bekend en wordt veelvoudig gebruikt in de huidige industrie. De troebelheid, veroorzaakt door de vaste deeltjes in het water, wordt gemeten door middel van het uitzenden van lichtstralen naar een detector, al dan niet onder een bepaalde hoek verstrooid. Afhankelijk van hoeveel licht gedetecteerd wordt, en dus niet geabsorbeerd door de vaste stof deeltjes, kan de troebelheid van het water bepaald worden. En dus ook de concentratie aan droge stof. Deze technologie wordt vaak ingezet in het meetbereik van 0-6% TS.

Sludge Measurement - Total Solids Measurement - Valmet TS

Microgolf meettechnologie

Deze meettechnologie maakt gebruik van microgolven die doorheen het water gestuurd worden. Deze continue meting wordt inline geplaatst en kan toegepast worden in verschillende diameters van leidingen. De microgolven verplaatsen zich trager in water waardoor er een lineair verband is tussen de concentratie droge stof in het water en de snelheid waarmee ze gedetecteerd worden. Ze hebben ook minder last van een variërende watermatrix qua concentratie droge stof en moeten veel minder frequent gekalibreerd worden. Ook in hogere percentages aan droge stoffen kunnen ze accuraat meten. Deze technologie wordt ingezet in het meetbereik van 0-50% TS. 

Plaatsingslocaties voor optimalisatie en voordelen

De meetapparatuur kan op verschillende punten in het ontwateringsproces geplaatst worden, elk met zijn eigen strategisch doel en gevolgen.

Sludge Measurement - Overview Process Waste Water

Primaire slib

Het monitoren van het percentage droge stof naar de aanvoer van de ontwatering of het transport heeft als doel het verhogen van de capaciteit, het voorkomen van ophoping van vaste stoffen en het reduceren van de energiekosten op slibpompen.

Slibindikker

De controle op het percentage droge stof dat naar de slibindikker gestuurd wordt resulteert in een stabieler en geoptimaliseerd indikkingsproces waarbij er minder polymeer verbruikt wordt.

Vergister

Door de slibtoevoer naar de vergister te optimaliseren kan er een optimaal fermentatieproces gerealiseerd worden met een versnelde vergistingstijd en optimale productie van biogas. Deze verhoogde capaciteit in de bioreactor resulteert in lagere verwarmkosten.

Slibontwatering

Het is mogelijk om met een geïntegreerd systeem automatisch het slibontwateringsproces te optimaliseren op basis van het percentage droge stof gemeten in het influent, effluent en centraatwater. 

Zo wordt het functioneren van de centrifuge, banddroger of zeefbandpers verbetert en een optimaal rendement aan droge stof gerealiseerd. Ook zorgt het voor een betere polymeerdosering en een verminderd verbruik ervan. De kwaliteit van het slib en het centraat verbetert en resulteert in de reductie van transportkosten en energieverbruik.

Droge koek – ontwaterd slib

Een betere controle op het ontwateringsproces resulteert in een verhoogd percentage droge koek. Het feit dat er minder water aanwezig is, zorgt voor een daling in de transport- en verbrandingskosten. 

Meer informatie?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de innovaties, applicaties en mogelijkheden alsook evenementen, seminars en webinars door je in te schrijven op de Elscolab nieuwsbrief.