Energie - Verbrandingsprocessen

Chemical - Combustion

In verbrandingsprocessen is het altijd balanceren tussen “Fuel Rich” atmosfeer met onvolledige verbranding en dus vorming van CO en “Air Rich” met een afkoelingseffect als gevolg en een overmaat aan zuurstof. De verbrandingsefficiëntie is het best op het “Crossover Point”. Zuurstof/CO en CH4 analyzers voor de “trim control” zorgen ervoor dat je verbrandingsproces altijd efficiënt verloopt.

Gasanalyse (TDLs): O2/CO, CH4

Tunable Diode Laser (TDL) gasanalyzers zijn de meest gebruikte analysesystemen op dit moment. De laser stuurt licht van een specifieke golflengte door het procesgas. De absorptie van het licht wordt gemeten en omgerekend naar de gasconcentratie. De beste keuze is een “probe type” analyzer waar laser en detector in één behuizing zijn ondergebracht. Hierdoor zijn er geen uitlijningsproblemen en is installatie en opstart veel sneller en eenvoudiger dan bij de klassieke cross-stack analyzers. Probe type analyzers voor zuurstof/koolmonoxide en methaan zijn onmisbaar voor een efficiënte verbranding.

Meer informatie?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de innovaties, applicaties en mogelijkheden alsook evenementen, seminars en webinars door je in te schrijven op de Elscolab nieuwsbrief.