Energie - Turbine

Power - Turbine

De turbine is het hart van de energiecentrale. De stoom laat de turbine draaien en produceert op deze manier elektriciteit. Het is van het allergrootste belang dat de stoom heel zuiver is. De minste vervuiling heeft ernstige gevolgen voor de levensduur en het rendement van de turbine. Een conductiviteitsmeting geeft het snelst inzicht in de kwaliteit, maar ook natrium en silica worden nauwgezet opgevolgd.

Power - Turbine

Conductiviteit of geleidbaarheid

Het meten van de (specifieke) geleidbaarheid is de eenvoudigste én meest gebruikte inline meting om de kwaliteit van zuiver water te controleren. Intelligente sensoren zijn door hun digitale signaaloverdracht véél nauwkeuriger dan hun klassieke analoge voorgangers.

Natrium-, Silica- en fosfaatanalyse

Het bewaken en opvolgen van het water voor stoomproductie draait allemaal om het vermijden van corrosie en afzetting. Natrium, Na+, is een belangrijke oorzaak van corrosie. Silica (SiO2) zorgt voor afzettingen en fosfaat (PO43-) dient dan weer  om corrosie en harde afzettingen te voorkomen. Vooral in de turbine heeft dit een erg slechte invloed op het rendement en de levensduur. Voor analyzers is het van belang dat ze een grote autonomie hebben, weinig onderhoud vragen en automatische gekalibreerd worden.

Stoom- en Wateranalysesysteem – SWAS paneel

“Steam and Water Analysis System”, kortweg “SWAS”, is een paneel waarop de belangrijkste procesanalyzers zijn samengebracht. De meest eenvoudige vorm is de combinatie van geleidbaarheid en/of kation geleidbaarheid met opgeloste zuurstof en meestal ook pH-meting. Meer uitgebreide systemen bevatten ook analyzers voor bv. Na, Silica, TOC, etc. De panelen worden regelmatig uitgerust met een zogenaamde “sequencer”. Dat is een systeem dat schakelt tussen twee of meerdere deelstromen die dan om de beurt gedurende een bepaalde tijd geanalyseerd worden.

Meer informatie?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de innovaties, applicaties en mogelijkheden alsook evenementen, seminars en webinars door je in te schrijven op de Elscolab nieuwsbrief.