BioPharma - Filtratie

BioPharma - Filtration - Turbidity Measurement

Over welk type filtratie het ook gaat, het doel is altijd kleinere deeltjes (tot op moleculair niveau) te filtreren uit een vloeibare fase. De membranen zijn vaak duur en fragiel. Controle vooraf is daardoor zeker gerechtvaardigd.

Turbiditeit

Door de troebelheid te meten met een inline turbiditeitsmeter voor de eigenlijke filtratie kunnen we vroegtijdig blokkeren van de membranen voorkomen. De troebelheidsmeter detecteert de verstrooiing van een lichtstraal onder een welbepaalde hoek.
 

Conductiviteit

Een geleidbaarheidsmeter wordt vooral gebruikt voor de controle van reiniging (CIP) en spoelen. De alkalische producten van de CIP hebben een hoge geleidbaarheid. Daarom is een inductieve of 4-elektrode sensor hier aangewezen. Om de efficiëntie van het spoelen na de CIP te controleren kies je dan weer best voor een 2-elektrode geleidbaarheidssensor die accuraat meet in het hele lage meetbereik. Kies voor een digitale versie als het écht belangrijk is.

pH

Bij CIP-reiniging worden alkalische producten gebruikt. Om er zeker van te zijn dat het spoelwater helemaal zuiver is, is een pH-meting het meest geschikt. Kies voor een elektrode die bestand is tegen hoge NaOH concentraties en hoge temperaturen, maar tegelijk ook goede resultaten geeft in ultrapuur water.

Meer informatie?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de innovaties, applicaties en mogelijkheden alsook evenementen, seminars en webinars door je in te schrijven op de Elscolab nieuwsbrief.