Rioleringsnetwerk

Sewer - Sewage System
Sewer - Sewage System

Het rioleringsstelsel vangt afvalwater op en verplaatst het naar de waterzuiveringsinstallaties. Daar wordt het gezuiverd voor het geloosd wordt. Bij het beheer en ontwerp van rioleringsnetwerken is het belangrijk de afvalwaterhoeveelheden en vuilvracht in kaart te brengen. 

Debiet, niveau & overstort

Om het geloosde debiet aan afvalwater te kunnen monitoren en rapporteren, is er een debietmeting nodig. De methode van het meten is afhankelijk van het waterniveau, het aantal zwevende deeltjes in het water, de schuimvorming en andere factoren die een accurate meting in de weg staan. 

De drie populaire meettechnieken in riolen zijn: doppler, radar en laser. De werkingsprincipes van deze metingen staan in detail beschreven op de oplossingspagina debietmetingen. De verschillende technieken hebben zo hun eigen voor- en nadelen en dus hun eigen toepassingsgebied. Wij helpen je graag te bepalen wat jou het gewenste resultaat gaat geven.

Sewer - Level Measurement

Niveaumetingen, al dan niet in combinatie met debietmetingen, worden uitgevoerd met een ultrasone sensor. De autonomie en compactheid van de sensor is een grote troef in riooltoepassingen. Ook het loggen van data zonder externe modem draagt hiertoe bij. Zowel de niveau- als debietmetingen kunnen ingezet worden bij het monitoren van overstorten.

Sewer - Flow Measurement & Sampling

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit kan zowel op basis van bemonstering alsook in-situ in de gaten gehouden worden. Monsternames kunnen door een waaier aan toestellen uitgevoerd worden. Dit staat uitgebreid beschreven op de oplossingspagina bemonstering. Deze monsters, ook wel stalen genoemd, worden dan op een later tijdstip geanalyseerd in een labo. De sampling kan ook event gebaseerd plaatsvinden. Zo kunnen onregelmatigheden gedetailleerd onderzocht worden.

De in-situ metingen geven een directer beeld van de waterkwaliteit. De omstandigheden in een riool zijn echter niet optimaal waardoor er altijd goed gekeken moet worden naar de “pijnpunten” in de meting. Wij bieden met plezier onze expertise aan om hierbij te helpen.

Sewage - H2S Measurement

H2S detectie

Gasvorming H2S is niet alleen een gevaar voor de mens, maar ook voor de infrastructuur. Het kan leiden tot corrosie van metaal en beton en bovendien ook zorgen voor geuroverlast. Deze H2S concentraties dienen opgevolgd te worden zodat de vorming van H2S voorkomen kan worden door bv. het doseren van chemicaliën. Deze toestellen zijn zeer mobiel en autonoom, wat een extra voordeel is.

Meer informatie?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de innovaties, applicaties en mogelijkheden alsook evenementen, seminars en webinars door je in te schrijven op de Elscolab nieuwsbrief.