ChemPharma - Synthese en Productie

ChemPharma - Reactor - Process Monitoring

In een chemisch-farmaceutisch productieproces worden er verschillende producten samengebracht. In de synthesereactor gebeuren allerhande fysische processen en chemische reacties. De volgorde, hoeveelheid en tijdstip van dosering van een bepaald ingrediënt is erg belangrijk. Een degelijke procesopvolging dringt zich op.

ChemPharma - Optical Measurements - Spectroscopy - Optek

Procesmonitoring – het volgen van wijziging in fysische of chemische eigenschappen?

Iedere productie is anders. Toch gaat het dikwijls over oplossen of neerslaan van vaste stoffen, polymeriseren, solvent swaps, mengen, verdunnen, etc. Al deze productiestappen kunnen door verschillende meet- en analysetechnieken opgevolgd worden. Meestal is een combinatie van verschillende technieken nodig om een volledig beeld te krijgen van het gehele proces.

Spectrofotometrie

Met een spectrofotometer meet je de absorptie van verschillende golflengtes over een spectrum, van UV over VIS tot in het NIR. Elke molecule absorbeert verschillende golflengtes waardoor je de zogenaamde “fingerprint” krijgt. Door dit constant op te volgen weet je precies wanneer en hoeveel product er gesynthetiseerd of afgebroken wordt en kan je rendement en opbrengst bepalen of bijsturen als er te veel nevenproducten ontstaan.

ChemPharma - Optical Measurements - Concentration - Product Identification - K-Patents Vaisala

Refractometrie

Een inline refractometer meet de concentratie van alle producten die opgelost zijn in water of een organisch solvent. Een bepaald product lost beter op in het ene dan in het andere solvent. Daarom worden solvent swaps uitgevoerd die perfect kunnen gestuurd of gevolgd worden door een refractometer. 

Een inline meting van de brekingsindex kan ook gebruikt worden voor het opvolgen van een recept. Door toevoeging van een bepaald product verandert de brekingsindex van de oplossing. Je krijgt gedurende het hele proces een specifiek patroon. Afwijkingen van het patroon duiden op te veel of te weinig productdosering of toevoeging van een verkeerde stof.

Application ChemPharma

pH/ORP meting

Veel chemische reacties kunnen enkel doorgaan bij een bepaalde pH-waarde. Als de pH niet correct is, gebeurt er niets of is het rendement van de reactie niet goed. Een pH-meting garandeert de juiste procesomstandigheden. Hetzelfde geldt voor de redoxpotentiaal (ORP).

Fotometrie

Reacties gaan vaak gepaard met kleurverandering. Een fotometer meet de absorptie van één of enkele golflengtes en kan zo bepalen hoeveel er van welk product ontstaat of verbruikt wordt.

Troebelheidsmeting

Het zijn niet altijd vloeistoffen die met elkaar gemengd worden. Heel dikwijls worden vaste stoffen (poeder of kristallen) toegevoegd. Een troebelheid- of turbiditeitsmeter meet of de vaste stoffen opgelost zijn of juist in suspensie blijven.

Meer informatie?