Chemie - Gaswasser

In productieprocessen ontstaan dikwijls gassen die gezuiverd moeten worden vooraleer ze naar een verbrandingsproces gaan en geloosd worden in de lucht. Dit gebeurt typisch door het gas doorheen een vloeistof te borrelen en zuur of base te doseren. Die concentraties moeten natuurlijk gecontroleerd worden. Uiteindelijk dient ook het gezuiverde gas nog geanalyseerd te worden.

De concentratie: daar gaat het om.

De concentratie van de chemicaliën in het waswater is belangrijk om een optimaal rendement van de wasinstallatie te bekomen. Afhankelijk van de producten die gebruikt worden zijn verschillende technieken om de concentratie te meten mogelijk.

pH measurement, even in extreme conditions

pH-meting

De meest voor de hand liggende meting als het gaat over zuren en basen.

Redox (ORP) meting

Geschikt wanneer oxiderende producten gevormd worden, zoals hypochloriet. Kan gecombineerd worden met pH-meting.

Geleidbaarheid of conductiviteitsmeting

De meest eenvoudige meting om de totale concentratie aan opgeloste stoffen te bepalen.

Refractometrie

Dé ideale techniek voor concentratiemeting zonder problemen. Geen invloed van gasbellen of deeltjes in de vloeistof.

Troebelheidsmeting

Bij te hoge concentratie of door reactie met het gas kan er neerslag ontstaan. Bij te veel vaste stof moet dit ook verwijderd worden. Een troebelheidsmeter of turbiditeitsmeter is dan de beste keuze.

Gasanalyse

Het gas, zowel voor als na de gaswasser, moet gemonitord worden. Een “probe type” TDL analyzer is aangewezen omdat de leiding waar het gas doorstroomt meestal niet heel groot is. Typische gassen zijn: O2, CO2, CO, NH3, HCl, H2S.

Meer informatie?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de innovaties, applicaties en mogelijkheden alsook evenementen, seminars en webinars door je in te schrijven op de Elscolab nieuwsbrief.