Koel- en Proceswater

Cooling & Process Water - Intake
Cooling & Process Water - Intake

Industriële processen zonder water? Het is bijna ondenkbaar! Dagelijks worden er liters aan water ingezet in de productie van allerhande producten en stoffen. 

Onder de noemer van proceswater bundelen we al het water dat in een (chemisch) proces gebruikt wordt. Dit kan zijn als koelvloeistof, transportmiddel, spoelmiddel of als vloeistof die aan een proces wordt toegevoegd. 

Koelwater is vaak oppervlakte- of grondwater dat wordt ingeschakeld als warmtewisselaar om processtromen te koelen. Dit water wordt op heden zoveel mogelijk gerecirculeerd en hergebruikt, maar het spuien van koelwater is onvermijdelijk.

Cooling & Process Water - Intake

Niet zomaar terug lozen in de natuur

Omdat er vaak chemische stoffen toegevoegd worden aan proceswater, bijvoorbeeld om algengroei en kalkaanslag tegen te gaan, is het belangrijk om de kwaliteit en het debiet waarmee ze in de waterlopen geloosd worden, op te volgen. Te grote hoeveelheden water kunnen namelijk veel schade aanrichten. Het water wordt opgewarmd en dan weer afgekoeld, maar belangrijk is dat het zeker niet op een te hoge temperatuur geloosd wordt om de aquacultuur niet te verstoren. Ook verkalking, corrosie en vervuiling zijn zaken die we regelmatig tegenkomen in en door het koelwater.

Cooling & Process Water - Sampling

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit kan continu in-situ gemeten worden of kan door middel van bemonstering in het lab geanalyseerd worden. De meeste van onze in-situ metingen zijn optisch, aangevuld met andere fysische of ion-selectieve meetprincipes. De parameters die we hier kunnen monitoren zijn:

  • Temperatuur
  • Opgeloste zuurstof
  • Turbiditeit
  • Geleidbaarheid
  • Concentratie of brekingsindex
  • pH en ORP
  • Kleur
Cooling & Process Water - Flow Measurement

Debiet

Het debiet in combinatie met de waterkwaliteit van het gespuide water geeft een goed beeld van de impact ervan op het oppervlaktewater. Los van de waterkwaliteit het debiet gaan meten is natuurlijk ook interessant aangezien je dan een accurate inschatting kan doen van het waterverbruik. Het lozen vindt plaats in oppervlaktewater en dit op een redelijk turbulente manier. Daarom lijkt het aangeraden om hiervoor ofwel radar ofwel laser te gebruiken. Hoe deze meetprincipes werken staat beschreven in onze oplossing rond debietmetingen.

Ideale meting voor uw koelcircuit

Wij adviseren je met plezier wat voor jouw toepassing de optimale meting is, zowel op het vlak van waterkwaliteit als -debiet. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren.

Meer informatie?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de innovaties, applicaties en mogelijkheden alsook evenementen, seminars en webinars door je in te schrijven op de Elscolab nieuwsbrief.