ChemPharma - Waterdistributie

Pharma - Pure Water Analysis - UPW - Water Quality

Wanneer het water al de zuiveringsstappen heeft doorlopen en de hoogst mogelijke zuiverheidsgraad bereikt heeft, wordt het opgeslagen in tanks. Dan nog stopt de controle en bewaking niet. Het zuivere water (UPW, WFI, etc.) wordt rondgepompt naar de verschillende verbruikers die aftappen naar behoefte. Het niet gebruikte water gaat terug naar de opslagtank. In principe is dit een gesloten circuit, maar de kans op contaminatie is altijd aanwezig.

Alles voor de veiligheid: controle van de ozonisatie en analyse van TOC én microbiële verontreiniging

Net voor het water in de opslagtank komt en op het einde van de distributieleiding volgt een ozonisatie. Ozon wordt gebruikt als desinfectiemiddel. Finaal wordt nogmaals een online TOC analyse gedaan. Op dit meest zuiver water volgt nog een continue bewaking van microbiële verontreiniging. Elke individuele bacterie wordt binnen enkele seconden gedetecteerd. Het gaat tenslotte over onze gezondheid.

Pharma - Pure Water Analysis - UPW - Water Quality

Microbiële detectie

Tot voor kort werden frequent monsters genomen van het water en in het lab uitgeplaat. De resultaten lieten zo’n vijf dagen op zich wachten. Met een online RMS (Real time Microbial System) wordt microbiële verontreiniging (Bioburden) onmiddellijk gedetecteerd. Onder meer in de USP wordt continue online monitoring van bioburden ten zeerste aangeraden.

Ozonanalyse

Ozon, O3, is een erg sterke oxidator en bovendien heel geschikt als desinfectiemiddel omdat het vervalt tot gewone zuurstof en dus geen sporen nalaat. De goede werking van de ozongenerator, maar ook de afbraak nadien van ozon door UV-licht, moet gecontroleerd worden. Dikwijls wordt op de retourleiding nog een extra ozonanalyzer geplaatst. De signalen van alle ozonsensoren worden op één meettoestel verzameld en verwerkt.

TOC analyse

Organische verontreiniging wordt door een TOC analyzer gedetecteerd. Een continue analyzer die permanent de waterstroom meet verdient de voorkeur ten opzichte van een klassiek systeem dat slechts periodiek een monster analyseert. Je weet anders nooit wat er tussen twee analyses gebeurt.

Meer informatie?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de innovaties, applicaties en mogelijkheden alsook evenementen, seminars en webinars door je in te schrijven op de Elscolab nieuwsbrief.