BioPharma - Seed tank - Inoculum reactor

BioPharma - Bacteria

Bij een biotechnologische productie begint alles met de basiscellen. Dat kunnen onder meer gisten zijn, bacteriën of cellen van planten of dieren. Deze cellen worden heel zorgvuldig bewaard. Voordat het echte productieproces kan opstarten worden deze cellen in een inoculum bioreactor verder gekweekt tot er voldoende cellen zijn om de productie op te starten.

Hygiënisch tot de hoogste macht

Je begrijpt dat de inoculum reactor een heel belangrijke stap is. In vele gevallen wordt er gewerkt met uiterst zuivere cellen of organismen waarvan de kwaliteit ook de kwaliteit van het eindproduct bepaald. Er wordt niets aan het toeval overgelaten en alles moet verlopen volgens strikte richtlijnen en procedures die ervoor zorgen dat er nergens contaminatie kan optreden.

Door de doorgedreven digitalisatie in moderne farmaceutische productieprocessen wordt alles nauwgezet gecontroleerd en geregistreerd, van kalibratie en validatie van sensoren tot “predictive maintenance”, op basis van specifieke criteria.

Pharma - pH & conductivity measurement

Cellen groeien het best onder optimale condities – pH, zuurstof, optische dichtheid

pH of zuurtegraad

Zoals geldt voor alle levende wezens hebben cellen een ideale pH-waarde waarbij ze best gedijen. Afhankelijk van het celtype is de band waartussen de zuurtegraad mag liggen erg eng of juist wat ruimer. Een goede pH-elektrode die vooraf gekalibreerd en gesteriliseerd is, en waarbij dit ook nog eens digitaal geregistreerd wordt, is absoluut noodzakelijk. 

Zuurstof – vriend of vijand

Sommige cellen hebben, net als wij, zuurstof nodig om te leven. Andere juist niet. De juiste hoeveelheid zuurstof zorgt voor een optimale celgroei. Zuurstofsensoren werken op basis van luminescentie. Een groot voordeel t.o.v. klassieke sensoren met membranen en elektrolyt. De optische sensoren reageren veel sneller, vragen bijna geen onderhoud en gaan langer mee. Daarnaast zijn ze digitaal wat als vanzelf past in de strikte controle en registratie omgeving waarin ze gebruikt worden.

De optische dichtheid – gebruik een troebelheidsmeter

Naarmate de cellen groeien wordt het medium meer en meer troebel omdat het aantal cellen toeneemt. Dit wordt optische dichtheid (O.D.) genoemd. De troebelheid kan op verschillende manieren gemeten worden (transmissie, lichtstrooiing in verschillende richtingen).

Meer informatie?

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de innovaties, applicaties en mogelijkheden alsook evenementen, seminars en webinars door je in te schrijven op de Elscolab nieuwsbrief.